دست‌اندرکاران طرح جدید ترافیکی، رویکرد درآمدزایی را منتفی دانسته و مهم‌ترین مزیت طرح ۹۷ را مبارزه با رانت و ایجاد فضایی عادلانه برای همه شهروندان برای دسترسی به محدوده طرح ترافیک می‌دانند. عدالتی که قرار است با انتخاب خود شهروندان بر سر پرداخت هزینه بیشتر یا کمتر، بسته به میزان حضور در محدوده طرح ترافیک در ساعات اوج یا غیر اوج پرداخت شود. این در شرایطی است که طرح ترافیک ۹۷ اولین آزمون عملی شهرداری و شورای شهر جدید است که هنوز آثار و تبعات اجرای آن مشخص نشده و منتقدان شتابزدگی در اجرای طرح را مهم‌ترین نقطه ضعف طرح جدید می‌دانند. اما نهادهای شهری بر این باورند که آثار طرح جدید ترافیک در کاهش آلودگی هوا طی سال ۹۷ بروز خواهد کرد؛ آلودگی که سال‌ها است نفس تهرانی‌ها را بریده است.