مصطفی قناعت متولد ۱۳۳۶ در اصفهان است که نوازندگی را از کودکی آغاز کرد و تجربه‌های زیادی را در کارنامه خود به یادگار گذاشته است. او در نوازندگی به سبک خاص خود رسیده است و با ترکیب موسیقی غربی و شرقی شکل جدیدی ازاجرا را برای مخاطب به نمایش می‌گذارد. در این اثر ۱۱ قطعه به نام‌های «جویباره»، «آتشگاه»، «دیلمان»، «اسپرلوس»، «ساری گلین»، «رهنان»، «سوگند»، «شور الدشت»، «یاغوش»، «گوشه جز» و «زرد ملیجه» به اجرا درآمده است.