این در شرایطی است که روحانی به هنگام تحویل لایحه بودجه ۹۷ از نمایندگان مجلس برای حذف ردیف‌هایی از بودجه که نظارت‌پذیر نیستند، کمک خواسته بود. پس از طرح موضوع بودجه ۹۷ در فضای مجازی، اختصاص بودجه به برخی نهادها که عملکرد مناسبی در گذشته نداشته‌اند در میان فعالان شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد شدیدی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره چرایی این تصمیم گفته براساس بررسی‌های صورت گرفته کمیسیون تشخیص داد که کمک به نهادهای خاص و موسسات غیردولتی در شرایط کنونی که حاکم بر بودجه است به صلاح نیست. با این همه تصمیم نهایی درباره سرنوشت بودجه در صحن مجلس اتخاذ خواهد شد.