به نظر می‌رسد ترامپ اکنون توپ را در زمین اروپا انداخته است. این در حالی است که مقامات ایران در پاسخ به ترامپ گفتند که هیچ اصلاحی در متن برجام حاصل نخواهد شد و بحث بر سر مذاکرات موشکی نیز قابل پذیرش نیست. از جانب اروپا نیز گزینه محتمل آن است که آنها شروط آمریکا را نپذیرند. تنها سناریوی بدبینانه این است که کشورهای اروپایی بر سر برخی محدودیت‌‌های موشکی بر ایران فشار وارد آورند تا هم به زعم خود دیگر خطری از جانب برد موشکی ایران آنها را تهدید نکند و هم اینکه ترامپ را قانع کنند که تاحدودی با شرایط او کنار آمده‌اند. البته تحقق این گزینه نیز منوط به تصمیمات ایران است. زیرا تا به امروز مقامات لشکری و کشوری ایران بارها و بارها اعلام کرده‌اند که هیچ نوع مذاکره یا محدودیت را بر سر مساله موشکی که مربوط به توان دفاعی کشور است نخواهند پذیرفت. به باور برخی کارشناسان نیز کوتاه آمدن ایران در این زمینه اصلا به صلاح کشور نیست و باعث می‌شود که از این پس آمریکا در تمامی حوزه‌ها با زور و فشار بتواند ایران را وادار به عقب‌نشینی کند. به باور همین دسته از کارشناسان گفت‌وگوهای موشکی تنها در صورتی قابل پذیرش است که آنها در قبال پذیرش برخی خواسته‌هایشان، درخواست‌های ایران را بپذیرند و مذاکرات کاملا حالت بده-بستان داشته باشد.