این اظهارات در شرایطی مطرح شده که کمیسیون تلفیق تاکنون به افزایش قیمت بنزین رأی منفی داده و از طرفی بنا بر مصوبه این کمیسیون تنها ۹ میلیون نفر از ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی در سال ۹۷ حذف می‌شوند. این در حالی است که پیش از این احتمال حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر وجود داشت. از طرفی قرار بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت درآمد حاصله را به ایجاد اشتغال در سال آینده اختصاص دهد، موضوعی که رئیس‌جمهور درباره آن گفته در بودجه تبصره‌هایی پیش‌بینی کردیم که فقر مطلق را از بین ببریم و اگر نمایندگان مجلس نخواهند پای آن بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راه‌حل جایگزین بهتری ارائه دهند یا خودشان پاسخگوی مردم باشند. این در شرایطی است که تا زمان تعیین تکلیف لایحه در صحن علنی مجلس هیچ‌یک از این گزینه‌ها نهایی نخواهد بود.