ارزیابی کارنامه هاشمی رفسنجانی با آثار و گفتاری از غلامحسین کرباسچی، سید‌محمود علیزاده طباطبایی، حسن غفوری‌فرد، یاسر هاشمی و مهدی مطهرنیا

آخر هفته