در این طرح تهران به سه منطقه سبز، آبی و سفید تقسیم می‌شود که ورود به هرکدام عوارض خاص خود را دارد. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته کسانی که بخواهند وارد محدوده طرح ترافیک شوند روزانه باید بین ۱۲ تا ۳۶ هزار تومان عوارض پرداخت کنند. ظاهرا قرار است از درآمد حاصل از اجرای طرح ترافیک جدید، هزار دستگاه اتوبوس و ۲۰ قطار مترو خریداری و در سال آینده به‌کار گرفته شود. اما مخالفان این طرح، افزایش ترافیک در معابر تهران، کشیده شدن ساعات پیک ترافیک به کل روز، افزایش تردد موتورسیکلت‌ها، ازدحام مسافر در شبکه حمل‌ونقل عمومی و افزایش معطلی در ایستگاه‌های اتوبوس و مترو را ازجمله ایرادات مطروحه درباره طرح جدید ترافیکی می‌دانند. این در شرایطی است که مدیران شهرداری تهران پیش‌بینی می‌کنند اجرای طرح جدید که هنوز به تایید شورای‌عالی ترافیک نرسیده است، به کاهش ۲۰ درصدی ترافیک تهران کمک کند.