با این حال، طرح جدید ترافیک، اگر چه در ظاهر، با هدف کاهش مطلوبیت استفاده از خودروی شخصی و کاهش بار ترافیک، تدوین شده اما سیاست تعریف شده در آن، «آزادسازی ورود به محدوده طرح ترافیک برای همگان و حذف ورود زوج و فرد به لایه بیرونی محدوده» است. همه مالکان خودروهای شخصی از سال آینده (در صورت تصویب نهایی) می‌توانند با پرداخت تعرفه روزانه به مراتب کمتر از هزینه فعلی صدور آرم روزانه، وارد محدوده مرکزی شوند. همچنین در طول هفته، هم زوج‌ها و هم فردها می‌توانند در بزرگراه‌های منتهی به محدوده مرکزی شهر تردد کنند. این سیاست، خلاف جهت هدف جهانی طرح‌های ترافیکی است و باعث تشدید آلودگی در پایتخت خواهد شد. نرخ پیشنهادی شهرداری برای عوارض روزانه طرح ترافیک بین ۹ هزار تومان تا ۳۶ هزار تومان است. طرح جدید عملا باعث تحریک بیشتر به استفاده از خودرو و تولید بیشتر تقاضای سفر می‌شود. با یک بررسی ساده از الگوی جهانی، ایرادات ناشی از کپی‌برداری ناقص، نمایان می‌شود. فرجام این طرح، آزمونی برای مدیران جدید از بابت «کیفیت تدبیر در هدایت پایتخت» است.