به گفته فعالان، عوامل متعددی در رکوردشکنی دلار نقش داشتند. تقاضای واقعی شرکت‌های تجاری، تقاضای هیجانی ناشی از جو روانی ایجاد شده در بازار، بر هم خوردن تناسب قیمت شاخص ارزی و یورو و تحرکات معامله‌گران فردایی ازجمله عوامل مهمی بودند که رشد زیادی برای دلار به ثبت رساندند. این رشد در حالی رقم خورد که بازیگران بازارساز سعی داشتند با عرضه ارز زمینه کاهش نوسانات را فراهم آوردند، با این حال میزان تقاضای هیجانی به اندازه‌ای بود که عرضه را تا حد زیادی کم اثر می‌کرد. به گفته فعالان، واکنش احتمالی رئیس‌جمهور ترامپ به برجام دیگر عاملی است که موجب شده بود تقاضای احتیاطی در بازار افزایش پیدا کند.