این اپرا با صدای محمد معتمدی، اسحاق انور و علی زندوکیلی و ۱۲ خواننده برجسته‌ ایرانی به روی صحنه می‌رود و تا ۲۲ دی‌ماه تحت‌عنوان رپرتوار اپرای عروسکی روی صحنه خواهد بود. آنچه در سعدی نسبت به سایر شاعران و نویسندگان دوران او بیش از پیش برجسته است، رویکرد اجتماعی این شاعر پرآوازه است؛ شاعر و ادیبی که نه فقط در دوران خود با موشکافی به تجزیه و تحلیل فرهنگ ایرانی پرداخته است؛ بلکه برای تعمیق اندیشه‌هایش، از معدود متفکرانی بود که شروع به سفرهایی گسترده در سراسر جهان دوران خود کرد تا با فرهنگ‌های دیگر آشنا شود و اندیشه سعدی با بهره گرفتن از تجربه این سفرها عمیق‌تر شده است.