با این‌همه در روز رای‌گیری ۱۲۸ کشور به قطعنامه پیشنهادی رای مثبت دادند و در این میان تنها ۹ کشور عضو سازمان ملل که شامل خود آمریکا و اسرائیل هم می‌شدند با این قطعنامه مخالفت کردند. از طرفی ۳۵ کشور هم رأی ممتنع دادند و ۲۱ کشور از اساس در رأی‌گیری شرکت نکردند. درهمین رابطه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در مورد تهدید کشورها از سوی ترامپ و نیکی هیلی گفت که از طریق رسانه‌ها در جریان این اقدام نابخردانه قرار گرفتیم و باید بر استقلال نظر و حق رأی تمام کشورهای عضو سازمان ملل تاکید کنیم. اتحاد میان ۱۲۸ کشور با وجود تهدیداتی که از سوی آمریکا صورت گرفت نشان داد که ایالات متحده با اعلان بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت رژیم اشغالگرقدس بیش از هر زمان دیگری دچار بحران در روابط خود با متحدان غربی و عربی شده است. انزوای آمریکا در شرایطی رخ داده که از زمان روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده روز به روز از میزان محبوبیت وی نزد آمریکایی‌ها کاسته شده است. در همین حال برخی تحلیلگران رأی مثبت اکثریت اعضای سازمان ملل به این قطعنامه را ضربه بزرگی به ترامپ می‌دانند که همچنان به دنبال تاثیرگذاری بیشتر در جهان است حال آنکه نه تنها در کشور خود از حداقل محبوبیت برخوردار است بلکه اقتدارش را در میان کشورهای جهان هم از دست داده است.