آیا صنعت بیمه بازرگانی تاکنون توانسته ماموریت و رسالت خویش را به طور کامل با وجود دستگاه بزرگ نظارتی و شرکت‌های مختلف بیمه و نیز تصویب قوانین مختلف ایفا کند.  تبریک گفتن ۱۳ آذر سالروز بیمه به مدیران و مسولان وکارشناسان این صنعت وقتی ارزشمند است که بار دیگر به اهالی این صنعت، فلسفه وجودی و اهداف تعیین شده برای آن را مرور و عملکرد واقعی آن را ارزیابی کنیم.  سوال اصلی این است که آیا این صنعت پس از گذشت  ۱۵۰سال حضور غیر رسمی و ۸۲سال حضور رسمی در ایران توانسته است خدمات بیمه را در اندازه و حجم مطلوب و مورد انتظار دولت و مردم توزیع مناسب کند؟ اگر توانسته، جدای از آمارها و ارقام مندرج در صفحات و برگه‌های گزارش‌های منتشر شده رسمی با مطالعات، مشاهدات و پرسشگری  میدانی می‌توان آمار واقعی و درجه توسعه‌یافتگی خدمات بیمه در اقتصاد خانوار و بنگاه‌های ایرانی را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و بررسی نمود که آیا به اهداف تعیین شده رسیده است.

 نقش بیمه‌گران در جوامع ,توزیع ریسک‌های همگن از طریق جمع آوری حق بیمه‌های متناسب از جمعیت‌های دارای ریسک‌های  مشترک و حمایت ازاشخاصی از بین همان گروه است که دچار مخاطره و زیان می‌شوند. دامنه ریسک‌های موجود در جوامع برای اشخاص حقیقی و حقوقی بسیار گسترده و وسیع است و نیاز به تامین جامع پوشش‌های حمایتی برای تمامی خانوارها و موسسات در کشور الزامی است. دستیابی سریع و آسان جمعیت یک کشور و همه اشخاص و گروه‌های اجتماعی به خدمات بیمه با کیفیت و متناسب با نیازها و ریسک‌های خاص یک گروه همگن مستلزم وجود راه‌های تماس و ارتباط آسان با کارشناسان مجرب و واحدهای ستادی و صف شرکت‌های بیمه دارد. محدودیت‌های شرکت‌های بیمه که شامل: پایین بودن تعداد کارکنان شرکت‌های بیمه، تراکم بالای حجم کار و نیز تقسیم و انجام کار بین کارکنان شرکت بیمه در مدیریت‌ها و ادارات مختلف براساس الگوی سازمانی مبتنی بر رشته‌های بیمه‌ای است موجب پیچیدگی‌های ارتباطی و انفصال موثربین بیمه‌گذاران با شعب و ستاد‌های شرکت‌های بیمه می‌شود.

طبیعت و ذات فعالیت بیمه‌های بازرگانی، بر عدم استانداردسازی خدمات رشته‌های مختلف بیمه به‌خاطر تفاوت‌های ماهوی ریسک‌هاو شرایط هر بیمه گذار با بیمه‌گذار دیگر استوار است. از همین رو به جز بیمه شخص ثالث خودرو که به علت تبدیل شدنش به یک ریسک اجتماعی فراگیر و ضرورت دخالت دولت برای مدیریت واحد آن در جامعه به ناچاراز یک روش اجرای استاندارد بر خوردار شده است، سایر رشته‌ها و خدمات بیمه‌ای از جمله رسیدگی به امور خسارت‌های بیمه‌ای سایر خدمات ذاتا نمی‌توانند به‌طور کلیشه‌ای و به روش یکسان‌سازی شده تولید و به همه اشخاص و بیمه گذاران بصورت استاندارد عرضه شوند. بنابراین وجود و حضور مستمر و توانمند شبکه کارگزاری و نمایندگی شرکت‌های بیمه حد فاصل بین بیمه گذاران و شرکت‌های بیمه ,غیر قابل انکار و الزامی و هرگز حذف شدنی نیست. موج سروصدای فروش اینترنتی چندی پیش در بازار بیمه مطرح گردید ,با توجه به مطالب فوق‌الذکر، امکان اینکه شرکت‌های بیمه بتوانند از طریق ابزارهای رایانه ای به توزیع گسترده و فراگیر خدمات بیمه بپردازند با اطمینان باید بگوییم که  محال است.

با این اوصاف نقش شبکه نمایندگی و کارگزاری در توزیع خدمات بیمه همواره بی‌بدیل است و بی‌بدیل باقی خواهد ماند. شرکت‌های بیمه بازرگانی بنابه علل گفته شده فوق و به علت کمبود نیروهای انسانی و فقدان کارشناسان مجرب فنی به تعداد کافی و نیز کم انگیزگی کارکنانشان  که موجب پایین بودن بهره‌وری کل در بازار بیمه شده، بدون وجود شبکه توزیع امکان فعالیت موفق و کارآمد را نداشته و ندارند. صنعت و بازار بیمه برای رسیدن به سهم بازار و اهداف تعیین شده برای وی در سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه چشم انداز ۱۴۰۴و برنامه ششم توسعه علاوه بر ضرورت توجه به تک تک  هفت عنصر آمیخته بازاریابی خدمات لازم است بیشترین سهم  از توجه خود را برای تشویق بیشتر مردم به استقبال از محصولات بیمه ای ,بر سه عنصر -مردم -توزیع و تبلیغات تمرکز کند و توزیع غیر مستقیم یعنی حضور پر قدرت و خلاق شبکه کارگزاری و نمایندگی صنعت بیمه  می‌تواند موجب رشد و توسعه کافی بازار بیمه و موفقیت در انجام ماموریت تعیین شده برای این صنعت در اقتصاد خانوار - بنگاه و ملی شود.