این عوارض در حال حاضر ۷۵ هزار تومان است. همچنین این عوارض در سفر دوم به ۳۳۰ هزار تومان و برای بار سوم و سفرهای بیشتر به ۴۴۰هزار تومان افزایش می‌یابد. در همین حال عوارض خروج برای زائران حج و عتبات عالیات هم ۱۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. اگرچه دریافت چنین عوارضی، برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری عنوان شده، اما رئیس جامعه تورگردانان ایران ضمن غیرمنصفانه خواندن چنین تصمیمی، افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشوررا تنبیه و جریمه مردمی دانسته که قصد سفر به خارج دارند. با افزایش اعتراضات، رئیس دفتر روحانی از انعطاف پذیری دولت در برابر تصمیماتش خبر داده و گفته دولت نظر نهایی خود را با خواست مردم تطبیق می‌دهد. همچنین در حالی که رئیس سازمان گردشگری در توئیتی از تلاش برای اصلاح ارقام ذکر شده خبر داده است،برخی خبرها هم از احتمال عقب نشینی از پیشنهاد دولت حکایت می‌کنند.