در حال حاضر با وجود آنکه آمارهای گمرک از افزایش واردات خودرو طی ۸ماه امسال نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند اما به دلیل احتکار این خودروها در انبار وعرضه محدود در نمایشگاه‌ها، قیمت در بازار خودرو با افزایش بسیار زیادی مواجه شده و این موضوع صدای فعالان بازار خودرو را هم به دلیل حبابی بودن قیمت‌ها و دامن زدن به رکود، درآورده است. درهمین حال از آنجا که از ابتدای دی ماه اعتبار ثبت سفارش‌های صورت گرفته از قبل، پایان می‌یابد دولت اعلام کرده که به زودی دستورالعمل جدید واردات خودرو که با همکاری دستگاه‌های مختلف تهیه شده را اعلام خواهد کرد. ظاهرا قرار است در آیین‌نامه جدید تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک مشخص شده و برای ثبت سفارش‌های جدید یک روال برابر در نظر گرفته شود. طی ماه‌های گذشته از خرداد تا آذرماه جاری، برخی از خودروهای وارداتی افزایش قیمتی در حدود ۳ تا ۳۵ درصد را تجربه کرده‌اند و این رشد قیمت درباره اغلب برندهای وارداتی اتفاق افتاده است.