در این اجرا برخلاف تمام نمایش‌ها که تماشاگر ثابت روی صندلی نشسته و بازیگران مشغول بازی هستند، بازیگران در محل مشخصی هستند و این تماشاگران نمایش هستند که از کنار بازیگران عبور می‌کنند. «غیرمنتظره» از اواخر آذرماه هر شب در ۳ بازه زمانی ساعت ۱۸:۳۰، ۲۰ و ۲۱:۳۰ در شهر کتاب دانشگاه خیابان انقلاب، خیابان قدس، نبش خیابان بزرگمهر اجرا می‌شود.