فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی خرم‌آباد و بندرعباس شرایط را برای فعالیت در این شهرها و رشد و توسعه بسیار گسترده می‌دانند اما برای تحقق این امر لازم است برنامه‌ریزی مدون و حمایت از سوی دولت وجود داشته باشد تا بخش خصوصی در فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری وارد شود. از یک سو اقتصاد دریا که می‌تواند هرمزگان را متحول کند و از سوی دیگر جاذبه‌های گردشگری و کشاورزی لرستان که می‌تواند توسعه دوچندان را ایجاد کند، همه و همه پتانسیل هایی است که بخش خصوصی  با حمایت دولت می تواند با پیشتازی در آنها رشد و توسعه این استان ها را فراهم کند . به گفته فعالان اتاق‌های بازرگانی بندرعباس و خرم‌آباد، طی یک سال گذشته دعوت از هیات‌های خارجی و سرمایه‌گذاران به طور جدی از سوی این اتاق‌ها دنبال شده و نیز با حضور در نمایشگاه‌های مختلف بازاریابی در کشورهای هدف در دستور کار قرار گرفته است. اما آنچه که بخش‌خصوصی برای حضور قوی‌تر لازم دارد حمایت دولت در تامین مالی و برداشتن موانع و بوروکراسیهای اداری برای تسهیل امور است. زیرا برای به ثمر رسیدن پروژه‌ها و نیز ورود سرمایه‌گذاران سهولت و تسریع امور باید در اولویت قرار گیرد. در این شماره ویژه‌نامه اتاق‌ها، در گفت‌وگوهای مختلف، دیدگاه‌ها و موضوعاتی که اعضا و روسای اتاق‌های بازرگانی خرم‌آباد و بندرعباس مطرح  کرده‌اند را می‌خوانید.

ویژه‌نامه سراسری «معرفی اتاق‌های بازرگانی استان‌ها»