سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کشور ما بسیار ناچیز است. ازنظر شما چه اقداماتی می‌توان برای توسعه این موضوع انجام داد؟

مهم‌ترین بخش بهره‌برداری از منابع متعدد دریا، صید و صیادی و پرورش انواع آبزیان است و در کنار دریا و ساحل باید به صنعت توریسم توجه کرد. در بخش اول یعنی شیلات اقدامات گسترده‌ای صورت پذیرفته که به علت عدم بررسی و مطالعات اولیه همواره دچار چالش‌های متعدد و زیان‌های بسیار شده که بازسازی آن نیاز به زمان و تلاش مضاعف دارد، اما با وجود پتانسیل‌ها و سواحل زیبا، در بخش توریسم تقریبا می‌توان گفت کمتر اقدامی صورت گرفته است.

 تا چه حد از پتانسیل‌های دریایی و بندری استان هرمزگان استفاده‌شده است؟ به‌ویژه در ارتباط با تجارت منطقه‌ای تا چه حد سرمایه‌گذاری شده است؟

درواقع تفکر غالب نسبت به اقتصاد دریا به سمت تجارت و درکل حمل‌ونقل دریایی سوق پیداکرده درصورتی‌که تجارت و حمل‌ونقل قسمت کمتری از بهره‌برداری از این نعمت الهی را تشکیل می‌دهد، در استان هرمزگان تأسیسات بندری متعددی وجود دارد که در بین آن‌ها اسکله شهید رجایی بندرعباس در حد استانداردهای بین‌المللی است و بقیه اسکله‌های کوچک و متوسط هستند که نیاز به سرمایه‌گذاری برای گسترش و تجهیز امکانات تأسیساتی و پشتیبانی دارند و حتی نگهداری از تأسیسات بندری بندر شهید رجایی در حد مطلوب نیست و باید برای ارتقای جایگاه این بندر در سطح منطقه و در مقایسه با رقبای دیگر تلاش‌های بیشتری انجام شود.

 بخش خصوصی در خصوص توسعه شیلات و استفاده از حمل‌ونقل دریایی تا چه میزان ورود کرده است؟

بخش خصوصی باسیاست‌های اخیر دولت تقریبا در تمام بخش‌های شیلاتی ورود کرده و پروژه‌های بزرگ و متعددی را در دست اقدام دارد، ولی در انتخاب سرمایه‌گذارها باید دقت بیشتری صورت پذیرد تا دوباره شاهد نابسامانی و شکست صنعت نباشیم. همچنین در بخش حمل مسافر داخلی از طرف بخش خصوصی اقدامات مناسبی صورت گرفته، ولی در بخش حمل مسافر خارجی اقدام قابل‌توجهی صورت نگرفته است. در همین حال در بخش حمل‌ونقل سبک در حوزه خلیج‌فارس بخش خصوصی فعالیت قابل‌قبولی داشته که نیاز به حمایت و آموزش‌های خاص برای حمل‌ونقل کالاهای مختلف دارد.

 در خصوص پرورش ماهی و میگو تا چه حد از ظرفیت‌های موجود استفاده‌شده است؟ میزان صادرات میگو و ماهی در استان چه میزان است؟

در خصوص پرورش ماهی و میگو اقدامات قابل‌توجهی صورت پذیرفته که قابل‌تقدیر است، اما همان‌طور که متذکر شدم اگر در انتخاب افراد و بخش‌های سرمایه‌گذار دقت کافی نشود امکان پس‌روی و عدم حصول نتیجه مطلوب صد در صد است.

 درآمدزایی بندرعباس از طریق دریا و پرورش ماهی و میگو چه میزان است؟ آیا می‌توان این ظرفیت‌ها را افزایش داد؟

درآمد صیادان و پرورش‌دهندگان آبزی بندرعباس را دقیقاً نمی‌توانم اعلام کنم ولی ازنظر ریالی و ارزی درآمد‌های کلانی وجود دارد که با مدیریت صحیح به خصوص ازنظر تزریق به‌موقع وجوه می‌توان به‌سرعت میزان صید و تولید پرورشی را افزایش داد.

 آیا سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش آبزیان به میزان لازم انجام‌شده است؟ این بخش چگونه می‌تواند توسعه لازم را داشته باشد؟

در بخش شیلات به‌طورکلی سرمایه‌گذاری‌های زیادی صورت گرفته ولی فضای کار و تلاش باز است و ما تا حصول نتیجه قابل‌قبول برای برداشت و بهره‌برداری از این‌همه نعمات الهی در دریا و کنار دریا در ابتدای راه قرار داریم.