درست در روزی که حمید بقایی معاون رئیس دولت دهم باید به دادگاه می‌رفت تا به اتهامات خود پاسخ دهد، به همراه جوانفکر و حبیب خراسانی با حضور در حرم حضرت عبدالعظیم با اقدام به آنچه که «تظلم‌خواهی در روند رسیدگی قضایی پرونده خود» می‌خواندند، بست‌نشینی را آغاز کردند. در مدت بست‌نشینی این سه تن، محمود احمدی‌نژاد چندبار در حرم حضور یافت و در حمایت از آنان سخن گفت. سرانجام ۴ روز پس از این نمایش سیاسی، با وجود مانور خبری فراوان در فضای مجازی، بست‌نشینان بدون دست یافتن به نتیجه‌ای با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند که موقتا تا فراهم شدن شرایط مقتضی، به بست‌نشینی خود پایان می‌دهند. رئیس کل دادگستری استان تهران در واکنش به فضاسازی‌های حمید بقایی و عدم‌حضورش در سومین جلسه محاکمه‌ در دادگاه کارکنان دولت این قبیل اقدامات را شانتاژهای تبلیغاتی دانست که هیچ اثری در روند دادرسی پرونده‌ها نخواهد داشت. برخی تحلیلگران سیاسی حرکت اخیر احمدی‌نژاد و یارانش را نوعی فرار به جلو تلقی کردند.