هرچند در این بست‌نشینی محمود احمدی‌نژاد حضور دائمی نداشت، اما ازهمان ابتدا همراهی خود را با حمید بقایی و علی‌اکبر جوانفکر و حبیب‌الله خراسانی اعلام کرد. بیش از ۴ سال است که احمدی‌نژاد دیگر رئیس‌جمهوری نیست؛ اما او درتمام این سال‌ها تلاش کرده تا هراز چندگاهی درصدر اخبار قرار بگیرد. شاید از این رو که می‌خواهد به کسانی که معتقدند دوران او تمام شده بگوید حضور او در عرصه سیاست هیچ‌گاه تمام نمی‌شود. او برای ماندن درسیاست دست به هر کاری می‌زند؛ از اعلام کاندیداتوری دور از انتظارش درانتخابات ریاست‌جمهوری گرفته تا همراهی با یاران بست‌نشینش درحرم حضرت عبدالعظیم(ع) و مصاحبه جنجالی‌اش با سایت دولت بهار در مورد ماجرای حمله به سفارت انگلیس. او حتی پس از زلزله اخیر کرمانشاه و بالا گرفتن انتقادها به تخریب خانه‌های مسکن مهر که میراث دولت او هستند خود را به سرعت به مناطق زلزله‌زده رساند تا دولتش راحداقل از این اتهام مبری کند. اما شاید در این بین آنچه احمدی‌نژاد را درصدر اخبار قرار می‌دهد شکستن تمامی خط قرمزها باشد آن هم درشرایطی که یاران نزدیکش درگیر انواع پرونده‌های قضایی هستند وگفته می‌شود رسیدگی به پرونده تخلفات او نیز به جریان افتاده است.