مشخصات ساخت‌وساز‌های بهاری مسکن

این درحالی است که متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان ۴۸۷ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۴۵۳ مترمربع بوده است. بهار امسال تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان، ۷۹ هزار و ۶۸۸ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۹/ ۲۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۸/ ۲ درصد کاهش داشته است. همچنین با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان ۷/ ۲ واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۸/ ۲ واحد بوده است. همچنین متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان ۳۱۹ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۲۶۷ مترمربع بوده است. از مجموع پروانه‌های صادر شده برای ساخت مسکن در بهار ۹۶، برای احداث ساختمان‌های مسکونی، در حدود ۳/ ۲۷ درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۸/ ۲۳ درصد برای احداث ساختمان‌های دوطبقه، ۸/ ۱۵ درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۸/ ۱۰ درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و ۳/ ۲۲ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر است.

از مجموع کل واحدهای مسکونی که سه ماهه اول امسال برای احداث در کشور پروانه ساخت دریافت کردند، ۱۴ هزار و ۹۳۶ واحد مربوط به شهر تهران است که بیشترین واحد احداثی در این مدت در شهر تهران مربوط به منطقه ۴ و سپس مناطق ۱۵ و ۵ پایتخت بوده است. جزئیات گزارش مرکز آمار ایران درخصوص وضعیت ساخت ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی در ۳۱ استان کشور از پیشتازی شهر و استان تهران در ساخت بناها و ساختمان‌های بلندمرتبه خبر می‌دهد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اطلاعات مربوط به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات ساختمان و استان در بهار ۹۶ نشان می‌دهد، در مجموع ۶ هزار و ۴۷۴ پروانه ساختمانی صادر شده طی سه ماهه اول امسال از مجموع ۲۹ هزار و ۸۸۴ پروانه صادر شده در ۳۱ استان کشور برای ساخت ساختمان‌های ۵ طبقه یا با تعداد طبقات بیشتر بوده است.

در این میان، استان تهران با ۲۴۳۰ پروانه ساخت مسکن ۵ طبقه یا با تعداد طبقات بیشتر در رتبه اول قرار دارد که سهم شهر تهران از این میزان معادل ۲۰۷۳ پروانه ساختمانی است؛ خراسان رضوی با صدور ۵۹۷ پروانه برای ساخت ساختمان‌های ۵طبقه و بیشتر و همچنین آذربایجان شرقی با صدور ۴۲۹ پروانه ساختمانی برای ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ این درحالی است که آمار بلندمرتبه‌سازی در تهران همچون دوره‌های قبلی همچنان با فاصله فاحش و قابل‌توجهی نسبت به سایر شهرها و استان‌ها قرار دارد. همچنین در مورد ساختمان‌های مسکونی نیز از مجموع ۲۴۹۵۶ پروانه صادر شده طی بهار امسال، استان تهران با سهم ۲۱۷۹ پروانه ساخت ساختمان‌های مسکونی ۵طبقه یا با تعداد طبقات بیشتر در رتبه اول قرار دارد که سهم ساختمان‌های مسکونی شهر تهران از کل پروانه‌های صادر شده در این استان برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه (ساختمان‌های ۵ طبقه یا با تعداد طبقات بیشتر)، معادل ۱۸۹۵ پروانه ساختمانی است. بعد از تهران، استان خراسان رضوی با صدور پروانه ساخت برای ۵۳۴ ساختمان مسکونی بلندمرتبه با ۵ طبقه یا بیشتر و همچنین استان آذربایجان شرقی با صدور ۳۶۳ پروانه ساختمانی مسکونی برای ساخت مجتمع‌های مسکونی بلندمرتبه در رتبه‌های دوم و سوم به لحاظ بلندمرتبه‌سازی در کشور قرار دارند.

گزارش مرکز آمار ایران درخصوص تازه‌ترین تحولات مربوط به احداث ساختمان‌های مسکونی در ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد از مجموع ۲۴۹۵۶ پروانه صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی، ۲۲۹۲ پروانه برای ساخت ساختمان‌های مسکونی با مساحت ۱۰۰ مترمربع و کمتر، ۳۸۶ پروانه ساختمانی برای ساخت ساختمان‌های مسکونی با مساحت ۱۰۱ مترمربع تا ۱۵۰ مترمربع، ۳۱۰۸ پروانه ساختمانی برای ساخت ساختمان‌های مسکونی با مساحت ۱۵۱ تا ۲۰۰ مترمربع، ۲۳۲۲ پروانه ساختمانی برای ساخت ساختمان‌های مسکونی با مساحت ۲۰۱ تا ۲۵۰ مترمربع، ۲۲۱۲ پروانه ساختمانی برای ساخت ساختمان‌های مسکونی با مساحت ۲۵۱ تا ۳۰۰ مترمربع، ۴۶۶۷ پروانه ساختمانی برای ساخت ساختمان‌های مسکونی با مساحت ۳۰۱ تا ۵۰۰ مترمربع و ۶۳۶۹ پروانه ساختمانی برای ساخت ساختمان‌های مسکونی با مساحت ۵۰۱ مترمربع و بیشتر صادر شده است. در این میان استان تهران با سهم صدور پروانه ساختمانی برای ۱۸۴۲ ساختمان مسکونی با مساحت ۵۰۱ مترمربع و بیشتر در رتبه اول ساخت و سازهای بزرگ‌متراژ قرار دارد؛ بعد از استان تهران، استان اصفهان با سهم ۵۸۱ پروانه ساختمانی صادر شده برای ساخت ساختمان‌های مسکونی با مساحت ۵۰۱ مترمربع و بیشتر در رتبه دوم و استان خراسان رضوی با سهم ۵۱۳ پروانه ساختمانی برای ساخت این نوع ساختمان‌ها، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این درحالی است که از مجموع ۲۴ هزار و ۹۵۶ پروانه صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی، ۱۱۰۱ پروانه برای ساخت‌وساز روی زمین‌ها با مساحت ۱۰۰ مترمربع و کمتر، ۳۳۰۷ پروانه برای ساخت مجتمع‌های مسکونی روی زمین‌های به مساحت ۱۰۱ تا ۱۵۰ مترمربع، ۷۴۰۲ پروانه برای ساخت ساختمان‌های مسکونی روی زمین‌های با مساحت ۱۵۱ تا ۲۰۰ مترمربع، ۵۲۹۹ پروانه ساختمانی برای ساخت مجتمع‌های مسکونی روی زمین‌های با مساحت ۲۰۱ تا ۲۵۰ مترمربع، ۳۴۴۴ پروانه ساختمانی برای ساخت ساختمان‌های مسکونی روی زمین‌های با مساحت ۲۵۱ تا ۳۰۰ مترمربع، ۳۲۴۵ پروانه برای ساخت ساختمان‌های مسکونی روی زمین‌های با مساحت ۳۰۱ تا ۵۰۰ مترمربع و ۱۱۵۸ پروانه برای ساخت ساختمان‌های مسکونی روی زمین‌های با مساحت ۵۰۱ مترمربع به بالا صادر شده است.