البته پیش از این دستگیری‌ها هم بالگرد حامل یکی دیگر از شاهزادگان سعودی به همراه ۷ نفر در مرز یمن سقوط کرد تا گمانه‌زنی‌ها درباره سقوط این بالگرد در راستای اقدامات آل‌سعود برای حذف مخالفانش، تقویت شود. زلزله در کادر پادشاهی عربستان همزمان با انتخاب ولیعهد جوان به جای پسرعمویش آغاز شد. پس از آن محمد نه تنها دست به تغییراتی در داخل عربستان زد بلکه برای رهایی از بی‌ثباتی در داخل با مداخله در اوضاع منطقه به تنش‌های یمن و قطر هم دامن زد. برخی تحلیلگران اتفاقات دو ماه گذشته را به نوعی کودتای خزنده محمد‌بن سلمان با پشتیبانی آمریکا علیه حاکمیت سنتی این کشور تلقی می‌کنند.