اگرچه در پیش‌نویس این لایحه به حمایت از آزادی مسوولانه فعالان رسانه‌ای و حمایت از حرفه‌ای شدن فعالیت رسانه‌ها در کشور تاکید شده بود اما بعضی از مفاد این فهرست بلند بالا از جمله دریافت پروانه خبرنگاری برای همه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مورد انتقاد شدید اهالی رسانه قرار گرفت و آن را در تعارض آشکار با قانون اساسی دانستند. در همین حال برخی تصویب چنین لوایحی را سیطره نهادهای نظارتی و کنترلی روی مطبوعات دانسته که نقش نظارتی آنها را سلب خواهد کرد. عده‌ای هم از اساس این لایحه را زیر سوال برده و معتقد بودند که یک تشکل دولت‌ ساخته،هدفی جز ناکارآمد کردن رسانه‌ها ندارد و با این لایحه باید فاتحه روزنامه‌های مستقل را خواند. انتقادات شدید از این لایحه سرانجام دولت را بر آن داشت تا ضمن متوقف ساختن بررسی لایحه آن را به کمیسیون فرهنگی ارجاع دهد. در عین حال وزیر ارشاد هم از پیشکسوتان رسانه خواسته که در تکمیل این لایحه، دولت را یاری کنند.