موسساتی که برخی از آنها بدون مجوز بانک مرکزی به جذب سپرده‌های مردم با سودهای غیرمتعارف اقدام کرده‌اند و حالا در بازپرداخت پول سپرده‌گذاران با مشکلات جدی مواجه شده و بعضا ورشکسته شده‌اند. ظاهرا در جلسه سران قوا مقرر شده تا با هماهنگی هر سه قوه مشکل سپرده‌گذاران هر چه زودتر رفع شود. هرچند رئیس دستگاه قضا از بازداشت برخی از مسوولان این موسسات خبر داده اما قرار است نظارت بانک مرکزی بر موسات مالی بیشتر از گذشته شود و این موسسات تنها مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کنند. از طرفی از آنجا که پرداخت پول از سوی بانک مرکزی موجب تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم خواهد شد رئیس‌جمهوری هم دراین باره تاکید داشته که نمی‌توان از پول بانک مرکزی برای این مشکلات استفاده کرد.