برخی از حاضران در جلسه رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی، حضور جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مجلس و رایزنی با نمایندگان درباره غلامی را از علل راهیابی این وزیر به کابینه دوازدهم می‌دانند. معرفی و پیشنهاد منصور غلامی به مجلس واکنش‌های مختلفی در فضای دانشگاهی و مجازی ایجاد کرد که می‌توان اصلی‌ترین آن را اصلاح‌طلب بودن یا نبودن غلامی دانست. با این حال وزیر پیشنهادی به هنگام ارائه دفاعیات، خود را برآمده از جریان اصلاحات دانست و در عین همدلی با نقدها، خود را مصداق آنها ندانست. در این میان اما رضا اردکانیان توانست رأی اعتماد ۲۲۵ نماینده را به دست بیاورد و راهی وزارت نیرو شود. روحانی در سخنرانی دفاع از وزرای پیشنهادی‌اش در مجلس تاکید کرد که برای معرفی وزرایش تعامل کرده است، نه معامله.