اما آیا این کاهش به معنای بروز دوباره رکود در معاملات است؟ پاسخ به‌دلیل عدم در نظر گرفتن سایر نشانگرها، قابل ارائه نیست. برای تشخیص رکود یا رونق معاملات مسکن به دو نشانگر دیگر باید مراجعه کرد. مقایسه وضعیت امسال با مدت مشابه پارسال، یکی از دو نشانگر مطمئن است. پیش تر، آمار معاملات مسکن مربوط به یکسال ۹۵، شکل‌گیری پیش‌رونق در سال گذشته را تایید کرد. بنابراین پارسال، بازار خرید و فروش آپارتمان از رکود عمیق ۹۴ فاصله گرفت. امسال هم در شهریور و هم در مهر، میزان فروش به ترتیب ۷ درصد و ۳۶ درصد بیشتر از ماه‌های مشابه پارسال بود. نشانگر دوم، «میزان فروش» است که مطابق آن، در زمان رکود، حجم معاملات به کمتر از ۱۰ هزار واحد می‌رسد درحالی‌که طی دو ماه اخیر، ماهانه بیش از ۱۲ هزار آپارتمان در تهران فروش رفته است. بنابراین، پاسخ پرسش مشخص می‌کند که هم‌اکنون معاملات مسکن در فاز پیش رونق قرار دارد با این تفاوت که سرعت پیشروی به رونق، کند شده است.