سیامک جهانگیری، آهنگساز، مدرس و نوازنده نی در مورد این آلبوم می‌گوید: «بدرقه ماه طرحی ا‌ست بر بستر موسیقی دستگاهی و در قالب هم‌نوازی و با ساختاری از پیش‌تعیین‌شده، که در لحظاتی خود را در فضایی بداهه بسط می‌دهد. هرچند هنر بداهه‌نوازی به‌ معنای خلق در لحظه است، اما در شکل‌گیری خود، با عناصری از پیش‌تعیین‌شده همچون فضای مایگی و فرم اجرای قطعات همراه بوده که هنرمند خلاق شاید بیشتر سعی در روایت این اجزا در بیان شخصی خود و از طریق مولفه‌هایی چون صدادهی، زمان‌بندی، فواصل، تزئینات و ... دارد.»