نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه نیز با توجه به اینکه نمایشگاه‌‌های مزبور را فرصت مناسبی برای معرفی محصولات و بازاریابی خود می‌دانند، با مشارکت در این رویداد بین‌المللی به معرفی توانمندی‌های خود می‌پردازند، تا به این ترتیب جذب سرمایه‌های جدید و انتخاب شرکای تجاری جدید را در این رخداد داشته باشند. در گذشته برای جذب سرمایه‌گذاری جدید به دلیل عدم بلوغ بازار سرمایه و نبود ابزارهای مالی مناسب، باید از روش مستقیم جذب سرمایه‌گذار جدید استفاده می‌شد، در حالی که امروز با توجه به اینکه بازار سرمایه به درجه‌ای از بلوغ و برخورداری از ابزارهای نوین، به تقویت سرمایه‌گذاری‌های جدید دست یافته است، در این راستا برای معرفی این ابزارها و توانمندی‌ها می‌توان از امکاناتی که این قبیل نمایشگاه‌های تخصصی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، استفاده کرد.

به ویژه معرفی خدماتی مناسب برای هر نوع سلیقه و رضایت برای هر نوع سرمایه‌گذاری با این ابزارها محقق می‌شود. به طوری‌که سرمایه‌گذارانی که دید بلند مدت برای ورود به بازار سرمایه ندارند، می‌توانند با مشارکت در این نمایشگاه و آشنایی با ابزارهای گوناگون به انتخاب سرمایه‌گذاری مناسب و مورد نظر خود دست یابند. همچنین با توجه به تلاش‌های صورت گرفته از سوی ارکان بازار سرمایه، کشورهای مختلفی در نمایشگاه کیش حضور خواهند یافت. در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی اشتیاق بالایی برای حضور در بازار سرمایه ایران دارند. به این ترتیب باید شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، نهادهای مالی فعال و ارکان بازار سرمایه از این فرصت برای آشناسازی سرمایه‌گذاران جدید و جذب این سرمایه‌ها به بازار داخلی استفاده کنند. اما در این راستا نیاز است تا در جذب سرمایه‌گذار خارجی از تمامی‌فضاها و فرصت‌های موجود استفاده کنیم که نمایشگاه کیش تنها یکی از این فرصت‌هاست.