رضایت سرمایه‌گذاران داخلی، کلید ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور است: این نکته کلیدی شاید ساده به نظر برسد ولی کلید ورود سرمایه‌گذاران خارجی به همه کشورها است. زمانی که سرمایه‌گذاران داخلی از محیط کسب و کار، اعطای مجوزها، حمایت دولت از بخش خصوصی واقعی اطمینان حاصل کنند، دارای شرکای تجاری بین‌المللی هستند و می‌توانند سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری در کشور متقاعد کنند.

نقش فعال رایزنان بازرگانی در خارج از کشور: نگاهی به کشورهایی که موفق به جذب سرمایه خارجی شده‌اند نشان می‌دهد سفارتخانه‌ها و رایزنان بازرگانی ضمن حضور در شرکت‌های چند ملیتی و برگزاری مذاکرات با مدیران شرکت‌های بزرگ توانسته‌اند توسعه اقتصادی کشور خود را رقم بزنند. ولی این فرد باید دارای چه خصوصیاتی و مراحل انجام دعوت، مذاکره، برگزار سمینارها و ... به چه صورت باشد؟ یک رایزنی حرفه‌ای و فارغ‌التحصیل رشته‌های مالی MBA که مهارت‌های لازم مذاکره با شرکت‌های چند ملیتی را دارد می‌تواند پس از مذاکرات طولانی آنها را برای سرمایه‌گذاری در کشور متقاعد کند.

قوانین کسب و کار: قوانین کسب و کار در کشورهای در حال توسعه به جای اینکه محیطی برای رشد ونمو شرکت‌های کوچک و متوسط باشد، در عمل حتی نتوانسته توسعه اقتصادی کشورها را رقم بزند. بنابراین بانک جهانی با تشکیل دپارتمان تخصصی ارتقای فضای کسب و کار و رتبه بندی سالانه به کشورها نشان می‌دهد رتبه کسب و کار آنها چگونه است و سرمایه‌گذاران خارجی کدام کشورها را برای سرمایه‌گذاری مناسب می‌دانند. کوتاه سخن اینکه ورود سرمایه‌گذاری خارجی با کیفیت، فرایندی پیچیده در همه دنیا و مستلزم تلاش همگانی بخش دولت، بخش خصوصی و همه متغیرهای موثر در این مسیر است وبا ورد سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان شاهد اشتغال‌زایی، بهبود روش‌های مدیریتی و انتقال تکنولوژی بود.