در  فضای رقابتی حاکم بر بازارهای جهانی کاهش هزینه اولیه و قیمت تمام شده یکی از دغدغه‌های اصلی صنایع برای کسب سهم بیشتر در بازارها است. استفاده از سیستم‌های تهویه بهینه ضمن افزایش کارایی کارکنان از طرف دیگر بواسطه تاثیری که بر کاهش مصرف انرژی خواهد داشت موجب کاهش هزینه‌های بخش عرضه در سیستم اقتصادی و تقویت قدرت رقابت‌پذیری صنایع در سطح کلان می‌شود. نیم قرن سابقه در این صنعت ایجاب می‌کند در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیاز داخلی از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود. در حال حاضر به‌جای داشتن واحدهای تولیدی قدرتمند ما واحدهای واسطه‌ای برای واردات برندهای خارجی داربم که تمرکز اصلی آن‌ها بر ارائه خدمات پس از فروش است. لازم به‌ذکر است برخی تولیدکنندگان داخلی نیز تلاشی ستودنی در این عرصه داشته‌اند که در سایه عدم توجه مناسب و خیل عظیم واردات تاکنون نتوانسته‌اند به جایگاه حقیقی خود برسند.

حضور انواع برندها در بازار کشور و تعامل شرکت‌ها داخلی با آن‌ها این سیگنال اقتصادی را می‌دهد که بستر ورود کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور وجود دارد. برگزاری نمایشگاه‌ها با حضور برندهای معتبر جهانی و حمایت از کارآفرینان داخلی می‌تواند نمودی به‌صورت تولید این محصولات در داخل کشور با استفاده از سرمایه انسانی داخلی داشته باشد. امری که ضمن ایجاد اشتغال، زمینه‌ساز کاهش خروج ارز در قالب ارزش افزوده این محصولات از سیستم اقتصادی کشور است.