در این میان گران کردن هزینه استفاده‌کنندگان از وسایل نقلیه شخصی در ساعت‌های پیک ترافیک که در قالب اخذ عوارض سوخت یا عوارض تردد قرار است اجرایی شود، در بسیاری از کلانشهرهای جهان سابقه اجرایی دارد و مدیریت سفرهای درون‌شهری و کاهش آلودگی هوا جزو مزایای این طرح به‌شمار می‌رود. با این همه منتقدان شهردار تهران ازنکات منفی اجرای چنین طرح‌هایی به افزایش هزینه‌های رفت و آمد شهروندان تهرانی اشاره می‌کنند. اگرچه طرح شهردار تهران برای حل معضل ترافیک نیازمند حمایت و تصویب شورای شهر و مجلس شورای‌اسلامی است اما به نظر می‌رسد تا اجرایی شدن این طرح راه درازی در پیش باشد. مخالفان، از این طرح به‌عنوان راه حل مشکل پایتخت‌نشینان از جیب آنها یاد می‌کنند.