به گفته او در حالی ‌که سالانه ۸۸‌میلیارد متر مکعب در کشور آب تولید می‌شود، مصرف سالانه آن ۹۷‌میلیارد متر‌مکعب است. البته معاون رئیس‌جمهوری چند ماه پیش هم در اظهاراتی جنجالی گفته بود در ۲۰‌ سال آینده نیازی به حمله آمریکا و اسراییل نخواهد بود و ایران با این سیاست مصرف منابع زیرزمینی آب و تغییر اقلیم خود به خود نابود خواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که براساس شاخص‌های بین‌المللی، ایران هم‌اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد و برای حفظ وضع موجود خود تا سال ۲۰۲۵ باید بتواند ۱۱۲ درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که با توجه به امکانات و منابع آب موجود چالش بزرگی به‌نظر می‌رسد.