این در حالی است که به گفته رئیس بانک مرکزی شرایط حاکم بر بازار عادی و مثبت است و این نشان می‌دهد که اقتصاد ما تحت کنترل و هدایت درست قرار گرفته است. نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری هم بی‌‌واکنشی بازارها به سخنان ترامپ را نشان‌دهنده تاثیراجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت دولت و ملت در اقتصاد ایران، همراه، همگام و هم‌هدف حرکت می‌کنند. با این حال برخی فعالان بازار احتمال می‌دهند به دلیل افزایش تقاضای مسافرتی اربعین و نیز ورود معامله‌گرانی که منتظر کاهش قیمت به زیر ۴ هزار تومان بودند، روند قیمت ارز در آینده نزدیک تحت تاثیر قرار بگیرد.