اگرچه اظهارات ترامپ بر خیز قیمت دلار تاثیر گذاشت اما شاید از هجوم معامله‌گران برای کسب سود از بازار هم نباید غافل بود. ضمن اینکه برخی فعالان بازار، افزایش تقاضای دلار در روزهای نزدیک به اربعین و نیز افزایش قیمت دلار در فصل پاییز به روال هر ساله را، دلایلی موثر در کنارعوامل قبلی می‌دانند. با این همه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مقصود ترامپ از حرف زدن مدام علیه برجام را برهم زدن آرامش و ثبات اقتصاد ایران می‌داند. از طرفی با افزایش قیمت دلار، برخی تحلیلگران اقتصادی، زمان را فرصت مناسبی برای توقف سرکوب دلار و تقویت مصنوعی ارزش ریال از یکسو و ثبات بخشی به بازار ارز از سوی دیگر می‌دانند. سیاست‌گذاران ارزی مدت‌ها است که برای حفظ ارزش پول ملی در برابر دلار، در مواقع نوسان ارزی از منابع موجود برای کنترل نرخ ارز استفاده می‌کنند.