گروهی در بازار نیز بیشتر عوامل واقعی را در رشد قیمت موثر می‌دانستند تا عوامل روانی. رشد نرخ حواله درهم، افزایش تقاضا در آستانه اربعین و انتظار برای افزایش تقاضا در ادامه پاییز از جمله عواملی بودند که می‌توان گفت اثر واقعی بر قیمت داشتند. در این شرایط، بازیگرانی که بیشتر عوامل روانی را در رشد قیمت موثر دانسته‌اند، معتقدند در صورتی که ترامپ در مورد برجام یک تصمیم جدید و متمایز از قبل بگیرد، قیمت دلار در بازار داخلی رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. این درحالی است که همزمان، عده‌ای اعتقاد دارند رشد دلاری ترامپ پیش‌خور شده است. در مقابل افرادی که اعتقاد دارند، رشد دلار تحت‌تاثیر عوامل واقعی بوده است، باور دارند که قیمت در ادامه رشد بیشتری را نیز تجربه خواهد کرد. در این میان، عده‌ای دیگر در بازار بیشتر به رفتار بازارساز توجه می‌کنند. آنها باور دارند، در روزهای آینده عرضه ارز افزایش خواهد یافت و قیمت از فاز افزایشی خارج خواهد شد.