همچنین این اقدام می‌تواند شانس هرگونه مذاکره با کره‌شمالی بر سر توان هسته‌ای این کشور را از بین ببرد. در سوی دیگر نیز مقامات ایران با اعلام آمادگی برای هر سناریو، هشدار داده‌اند که اقدام ترامپ برای از بین بردن توافق هسته‌ای، بی‌فایده بودن هرگونه مذاکره با آمریکا را برای جهان اثبات خواهد کرد. در صورت اعلام عدم پایبندی ایران به برجام از سوی ترامپ، کنگره باید در یک فرصت ۶۰روزه درباره وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران تصمیم‌گیری کند. در این میان تحلیلگران معتقدند ترامپ به‌دنبال خروج از برجام نیست، بلکه به‌دنبال حفظ برجام اما همزمان وارد کردن فشارها و تحریم‌های بیشتر بر تهران است. در چنین فضایی هرگونه اقدام مرد دیوانه می‌تواند بر آینده این توافق، اعتبار آمریکا، بحران کره‌شمالی و رژیم‌های کنترل تسلیحات اثر مستقیم داشته باشد.