بخش درآمدی بودجه نیز همانند سال‌های گذشته به دو بخش نقد و غیرنقد تقسیم می‌شود. براین اساس ۶۴ درصد بودجه معادل ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای نقدی و ۳۶ درصد بودجه معادل ۸هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای غیرنقدی تامین می‌شود. در این بین اگرچه مطابق با اعلام مدیران قبلی شهرداری تهران سهم درآمدهای پایدار در بودجه سالانه اداره پایتخت به بیش از ۳۰ درصد رسیده است اما مطابق با بررسی‌های انجام شده از مجموع درآمد ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی که باید در سال‌جاری محقق شود، رقمی معادل ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۲۱ درصد بودجه مربوط به درآمدهای پایدار است. درآمدهای پایدار بودجه شهرداری تهران به دو کد درآمدی محدود می‌شود که شامل عوارض بر ارزش افزوده و عوارض مستمر شامل عوارض نوسازی، کسب وپیشه و خودرو است. در عین حال حدود ۷۹ درصد از بودجه اداره پایتخت(رقمی معادل ۱۳هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان) نیز از محل درآمدهای ناپایدار پیش‌بینی شده است.

مطابق با گزارش معاونت برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری تهران مهم‌ترین ردیف درآمدهای ناپایدار شهری در پنج کد خلاصه می‌شود. نکته جالب آنکه مطابق با انتقادات کارشناسان شهری از مجموع ۱۳هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان درآمد ناپایدار پیش‌بینی شده در بودجه امسال شهرداری، حدود ۵۰ درصد یعنی رقمی معادل ۸ هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از عوارض ساختمانی حاصل می‌شود. چهار کد درآمدهای ناپایدار نیز شامل: فروش ملک و پروژه‌های مشارکتی با مبلغی در حدود ۲ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان، مبلغ یک هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان(معادل ۷ درصد بودجه) از محل وام‌ها، مبلغ ۹۹۰ میلیارد تومان مربوط به مطالبات از محل اسناد و مبلغ ۵۶۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۳ درصد مربوط به سایر موارد است. بخش مهمی از این گزارش به ارائه توضیحات در مورد عملکرد شهرداری تهران در شش ماهه سال‌جاری در دو بخش نقد و غیرنقد اختصاص دارد. مطابق با این گزارش درآمدهای نقد بودجه سال‌جاری در نیمه نخست معادل ۴ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان (معادل ۷۸ درصد بودجه پیش‌بینی شده برای نیم سال) و در بخش غیرنقد دو هزار و ۸ میلیارد تومان به میزان ۶۲ درصد محقق شده است.

به این ترتیب عملکرد بودجه تهران در نیمه اول سال‌جاری به میزان ۷۲درصد( رقمی معادل ۶ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان) محقق شده است. یکی از نکات مهم این گزارش به محل هزینه‌کرد درآمدهای محقق شده در نیمه نخست سال جاری مربوط می‌شود. براساس گزارش شهرداری تهران، از مجموع ۶ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان درآمد محقق شده در شش ماهه نخست سال‌جاری، رقمی بالغ بر ۲ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان در بخش هزینه‌ای مربوط به حقوق و مزایا و نگهداشت، مبلغ ۲ هزار و ۲۱ میلیارد تومان در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای و مبلغ ۲هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان در بخش تملک دارایی‌های مالی هزینه شده است.

در نیمه اول امسال ۲۸ درصد از درآمدهای مصوب شورای شهر برای شهرداری محقق نشده بلکه مجموع درآمدهای وصولی کفاف ۸۰ درصد از هزینه‌های نیمه اول سال‌جاری را داده است. موضوع دیگر بنا بر جزئیات منتشر شده از عملکرد شهرداری در نیمه نخست سال‌جاری مربوط به ردیف‌های درآمدی است. نکته جالب آنکه مبلغ ۲ هزار و ۴۷ میلیارد تومان از پرداختی‌های شهرداری به‌صورت غیرنقدی (معادل ۲۶ درصد هزینه‌ها) بوده است همچنین از کل هزینه‌های شهرداری تهران معادل ۵ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان(با احتساب وام‌های دریافتی، واریز‌ها و برداشت‌ها) به‌صورت نقدی بوده است. براساس این گزارش از کل درآمدهای در اختیار خزانه شهرداری تهران پس از کسر مواردی که فقط برای کارهای خاص از آن استفاده شده است (مانند واریز و برداشت‌ها، برداشت‌های قضایی و وام‌ها) معادل ۳ هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان بوده است؛ به عبارت دیگر فقط ۶۸ درصد از درآمدهای نقدی شهرداری قابلیت تصمیم‌گیری و هزینه کردن برای تمام فعالیت‌های شهرداری را داشته است.

علاوه بر این از کل پرداختی‌های نقدی شهرداری در ۶ ماهه اول امسال ۲ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان بابت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (حقوق، مزایا، رفت وروب، فضای سبز، کمک‌هزینه‌ای و سازمان‌ها و شرکت‌ها) هزینه شده است که معادل ۹۵ درصد کل واریزی‌های در اختیار خزانه بوده است. البته این گزارش نشان می‌دهد تسهیلات دریافتی شهرداری تهران بابت پروژه‌های عمرانی با اولویت مترو و پرداخت دیون استفاده شده است. نکته مهمی که در این گزارش بر آن تاکید شده و به‌نظر می‌رسد طی هفته‌های آینده مبنایی برای ارائه لایحه اصلاح بودجه از سوی شهرداری به شورای شهر تهران خواهد شد، این است که با توجه به اینکه برخی از پرداخت‌ها در شش ماهه دوم اتفاق می‌افتد که هر ساله باید مدنظر قرار گیرد مانند هزینه‌های ناشی از مسائل جوی و پیش‌بینی‌نشده مانند سیل، برف‌روبی، یخبندان‌ها و... که باید آمادگی لازم وجود داشته باشد و نقدینگی‌ برای آن پیش‌بینی شود. همچنین هزینه‌های طرح‌هایی همچون استقبال از بهار و هزینه‌های مربوط به ایام پایان سال موضوعی است که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.