در خلاصه داستان آن آمده است که مرگ را نگاه کن، خطاب کن، می‌میرد و تو در تمام آفاقِ بی‌زمان، مکانی امن خواهی یافت. اسطوره خواهی شد! زندگان، حسدورزان‌اند. حسد، سرطانی است که بیش از سرطان، جان را می‌کاهد و زخم می‌زند و شما به نگاهی دوباره به اندیشه‌هایتان محتاجید  روزبه مهر، مروارید مهر، پیروز مهاجری، برزو مهر، گلنار مهاجری، حمیرا نونهالی و رویا نونهالی بازیگران این نمایش خواهند بود. «اسطوره می‌شوم» تا پایان مهر در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است.