از زمان آغاز به کار مجدد انجمن سعی شد با تشکیل کمیته بیمه و مالیات و با استخدام دو تن از کارشناسان خبره سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی بازوی کارشناسی کمیته تقویت شده و این کارشناسان از ساعت دو تا چهار روزهای دوشنبه به مشاوره، راهنمایی و نیز ارائه راه‌حل برای شرکت‌های دچار مشکل در این بخش بپردازند. آیین‌نامه انجمن موارد مشاوره و همکاری و ارائه خدمات به اعضا را مشخص کرده و در این راستا انجمن هر کمکی را که قادر به انجام آن باشد از همکاران دریغ نمی‌کند. در این پروسه اگر فرد مشکلی با سازمان تامین اجتماعی داشته باشد، با کارشناس مربوطه وارد شور شده و در عین حال اگر دچار معضلات مالیاتی شده باشد، کارشناس مالیات پاسخگوی سوالاتش خواهد بود.

همچنین اگر نیاز باشد و مشکل به شکلی حاد و غیرقابل حل درآید، برای فرد یا افرادی که با این معضل دست‌به‌گریبان‌اند لایحه نوشته شده یا موضوع وکالت یا حتی شکایت از سازمان مذکور در دستور کار قرار می‌گیرد. انجمن با توجه به سطح پایین برخورد با مسائل حوزه تولید به ویژه در صنعت قطعه‌سازی، انتظار دارد اعتماد دوسویه‌ای میان سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی به وجود آید چراکه روال مرسوم جهانی نیز همین است و برخورد غیرتخصصی با مسائل بخش تولید را مضر قلمداد می‌کند. انتظار انجمن قطعه‌سازان ایران و کمیته بیمه و مالیات از بخش‌های دولتی به ویژه در دو سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی این است که سازمان‌های مذکور ضمن به‌کارگیری نگاه فنی و کارشناسی در بررسی اسناد حسابداری شرکت‌ها، جانب انصاف را رعایت کرده و به واسطه شفاف بودن اسناد مالی تولیدکنندگان در مقایسه با سایر حرف و فنون، ورای رویه‌های قانونی موجود عمل نکنند. این شیوه عمیقاً ضدتولید بوده و به تضعیف صنعت می‌انجامد، از این‌رو اگر دولت‌ها در ایران تمایل دارند درآمد مالیاتی خود را تغییر دهند، باید بهترین راهکار را برای نیل به هدف خود تقویت بخش خصوصی بدانند.