شرایط کم‌کم تغییر کرد تا اینکه پس از گذشت سه سال و رفع مشکلات حقوقی که امکان تشکیل هیات‌مدیره جدید و رسمیت یافتن جلسات نبود، با تمهیداتی که اندیشیده شد تیم کاملاً جدیدی بر سر کار آمد و از سال قبل با تغییر و تحولی که در چارچوب کلی انجمن ایجاد شد و اعضایی جوان به بدنه این نهاد صنفی تزریق شدند، انجمن دوباره به فعالیت برگشت. خوشبختانه بعد از یک ماه از انتخاب هیات‌مدیره جدید، این موضوع به صورت حقوقی ثبت شد و چارت سازمانی کوچکی تشکیل شد که در ذیل آن به غیر از دبیرخانه، پنج کمیته مختلف تحت عناوین کمیته کسب‌وکار، کمیته بانکی، کمیته بیمه و مالیات، کمیته ارتباط با خودروسازان و کمیته گمرکی تعریف شد. تشکیل این کمیته‌ها نیز به دلیل همسویی با مشکلات قطعه‌سازان بود و در این بین نقش کمیته کسب‌وکار به واسطه گستره مسائلی که در ذیل آن طرح می‌شود، از ارتباطات جدید با طرف‌های خارجی تا سرمایه‌گذاری خارجی و همایش‌ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی؛ مهم‌تر از بقیه کمیته‌ها به شمار می‌رود.

در عین حال به دلیل مراودات گسترده مالی و صنعتی و اقتصادی با خودروسازان داخلی، کمیته ارتباط با خودروسازان نیز در رده بعدی اهمیت قرار دارد. دبیرخانه که کار هماهنگی بین کمیته‌ها، هیات‌مدیره و اعضا را از طریق تنظیم دستور کارهای مختلف و برگزاری جلسات و نشست‌ها بر عهده دارد، به واسطه بودن در جریان امور، حلقه واسط بین حوزه‌های مختلف انجمن است. در کل انجمن از طریق دبیرخانه که عهده‌دار امور تبلیغی و اطلاع‌رسانی و اجرایی است، تلاش دارد تا به نحو احسن در راستای اهدافی که برای این نهاد صنفی تعریف شده گام بردارد و زمینه ظهور و بروز شرایطی مساعدتر را برای فعالیت صنعتگران و قطعه‌سازان فراهم سازد. همه اینها در مجموع باعث شده تا جایگاه انجمن در یک‌ساله اخیر به شدت ارتقا یافته و انجمن به عضویت شورای سیاستگذاری صنعت خودرو درآمده و در جلساتی که به صورت ماهانه در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، حضور یابیم.