خیالفام

آلبوم خیالفام شامل ۹ قطعه به نام‌های تاج محل، بیکران، باران، رنگین کمان، پرواز، آواز، زندگی، دیلمان و خیالفام است. در این قطعات سامان صمیمی با ساز کمانچه، آندره‌آ وُئتس با ساز هارپ و اودی رامداس با ساز طبلا خالق آثار سه‌نوازی متفاوت از لحاظ موسیقی و تنظیم بوده‌اند.اساس قطعات آلبوم خیالفام بر پایه بداهه‌نوازی کمانچه و با همراهی هارپ است که در این بین حضور کمانچه پررنگ‌تر است. این همنشینی موسیقی شرق و غرب در دو قطعه هم با بداهه‌نوازی ساز طبلا همراه می‌شود و تم شرقی را پررنگ‌تر می‌کند.