مقایسه دو منحنی افت و خیز ماهانه قیمت مسکن و معاملات خرید نشان می‌دهد اگر چه قیمت قطعی واحدهای مسکونی از ابتدای سال ۹۵  با ریزنوسان ماهانه کمتر از ۵ درصد روبه‌رو بوده اما همین میزان افزایش، به دلیل شکنندگی قدرت خرید مسکن، واکنش سمت تقاضا را در پی داشته است. قدرت خرید مسکن طی دو سال اخیر با افزایش سقف وام خرید تا حدودی ترمیم شد اما با توجه به اینکه تسهیلات موجود، توان مالی حداقلی برای خرید به‌وجود آورده، کمترین نوسان مثبت در قیمت‌ها، به افت معاملات منجر می‌شود. شهریور امسال، حجم معاملات ۱۳ درصد نسبت به مرداد کاهش یافت که  افزایش ماهانه ۲ درصدی قیمت در همین ماه، در رفتار خریداران موثر بوده است. رشد نقطه‌ای قیمت –نسبت به شهریور پارسال- ۹ درصد بوده و همین موضوع باعث کاهش سهم نوسازها در معاملات نسبت به سال گذشته شده است. سهم نوسازها در معاملات از ۵۱ درصد سال گذشته به ۵/ ۴۷ درصد رسیده است. فروشنده‌ها برای فروش بیشتر در ماه‌های آینده باید از افزایش نامتعارف قیمت  خودداری کنند.