دنیای اقتصاد- در سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای دومین بار و با بالاترین امتیازجایزه سیمین چهارستاره تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی کشور را به خود اختصاص داد.تفکر دانش محوری، که از ابتدای بهره برداری در فولاد مبارکه بنیانگذاری شد، بار دیگر به بار نشست و این شرکت موفق شد در سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سالن همایش های برج میلاد تهران، برای دومین بار جایزه سیمین چهارستاره تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی کشور را با امتیاز بالاتر نسبت به سال قبل به خود اختصاص دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فولادمبارکه اصفهان، این کنفرانس با حضور دکتر یزدانی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهندس علی زرافشان معاون وزارت آموزش و پرورش و اساتید دانشگاههای کشور در حوزه منابع انسانی، اعضای هیات مدیره و هیات مؤسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی کشور، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، جمعی از خبرگان، مدیران و کارشناسان این حوزه، برخی از ارزیابان جایزه تعالی آموزش و توسعه و تعدادی از مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت ها و سازمان های کشور برگزار شد.دکتر ایرج سلطانی مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه ضمن تائید این خبر گفت: جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با الگوبرداری از مدل های تعالی آموزش جهان تراز، طی فرآیند تدوین اظهارنامه، انجام فرآیند ارزیابی در محل شرکت، بازدید از محل (سایت ویزیت) و جمع بندی نتایج، تدوین و بومی شد که نهایتاً با توجه به ارزیابیهای انجام شده، شرکت فولاد مبارکه در بین شرکتهای حضور یافته برای دریافت جایزه تعالی با کسب بالاترین امتیاز نسبت به سایر سازمان ها موفق به اخذ دومین جایزه سیمین چهارستاره تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی کشور شد.وی دلایل حضور شرکت در ارزیابی جایزه تعالی آموزش و توسعه را کمک به سرآمدی مدل جایزه مذکور در سطح کشور در راستای مسئولیتهای اجتماعی شرکت نام برد و گفت: با توجه به پیشتازی فولاد مبارکه در مدلهای سرآمدی و همچنین نظر به این که جهت گیری مدل تعالی سازمانی در راستای طراحی مدلهای حرفه ای، در حال شکل گیری است، بنابراین باید مدلهای تخصصی (بخشی) برای هر کدام از معیارهای مدل تعالی سازمانی (EFQM) تدوین تا بتوان سازگاری با مدلهای جدید تعالی را فراهم کرد.سلطانی تصریح کرد: از آنجا که مبانی و چارچوب مدل تعالی آموزش در شرکت فولاد مبارکه طی سالیان گذشته پیاده سازی و به روز شده و همواره با توجه به بازخوردهای اخذ شده در کل فرآیند آموزش بهبودهای مناسبی صورت گرفته این شرکت برای پیاده سازی مدل، چالش خاصی را پیش رو نداشته است.

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه در ادامه به معرفی کلیات و مجموعه اقدامات انجام شده پرداخت و گفت: درگام اول به تعریف مفاهیم و اصول بنیادی مدل تعالی آموزش و توسعه در موارد نگرش راهبردی و سرمایه ای، مشارکت و توسعه فرهنگ یادگیری، جامعیت و استمرار، تعامل سیستمی و تمرکز بر نتایج ارزش آفرین، پرداخته شد.وی تصریح نمود: درگام بعدی معیارها، زیرمعیارها و امتیازات آنها در سه بخش توانمندسازها، فرآیندها و نتایج، استخراج و مورد بررسی قرارگرفت.سلطانی افزود: در مرحله بعدی اقدامات لازم در جهت تدوین اظهارنامه صورت پذیرفت که در این میان آموزش مدل برای کارکنان آموزش و تضمین کیفیت، تشکیل تیم های تدوین اظهارنامه، جمع آوری و سازماندهی اطلاعات، تنظیم محتوای اظهارنامه مطابق با معیارها و زیرمعیارهای مربوطه و همچنین نهایی کردن اظهارنامه و ارسال برای دبیرخانه مرکزی جایزه از مهمترین این اقدامات به شمار می آید که پس از آن تیم ارزیابی جایزه با حضور درخطوط تولید و نیز بازدید از واحدهای آموزش و توسعه منابع انسانی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه سال جاری، با مدیران و کارشناسان مربوطه به بحث و گفتگو پرداختند. همچنین در فرآیند این ارزیابی، تیم ارزیاب ضمن حضور در جلسه و شنیدن گزارش های تدوین شده بر اساس معیارهای مدل، ضمن ارائه سئوالات متعدد، مستندات مربوط به رویکردها و اقدامات واحد آموزش و توسعه منابع انسانی را مورد بررسی قرار دادند.بر اساس این گزارش، از نقاط قوت ذکر شده در رابطه با واحد آموزش و توسعه منابع انسانی فولاد مبارکه، تدوین اظهارنامه قوی و با رویکرد علمی که میتواند به عنوان مرجع برای الگوبرداری سایر سازمانها مورد استفاده قرارگیرد، تعهد و حمایت قوی مدیران ارشد سازمان از فرآیند یادگیری سازمانی، وجود روحیه و فرهنگ قوی یادگیری و یاددهی در همه لایه های سازمانی با توجه به مصاحبه های کانونی (Focus Group) انجام شده در سطح شرکت، ارتباطات بسیار خوب لایه های مدیریتی با کارکنان شرکت و همچنین وجود غرور بالای سازمانی و جسارت و خودباوری فولاد مبارکه اصفهان در زمینه مدلسازی در حوزه های تخصصی به ویژه منابع انسانی و تسری آن به محافل علمی کشور را می توان نام برد. وی افزود: حضور فولاد مبارکه در ارزیابی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، حاکی از سیستم آموزشی جامع در شرکت و توجه به مقوله آموزش است و در رویکرد جدید، آموزش ها هدفمند و متناسب با شغل برقرار شد که بازتاب آن کاهش آمار حوادث، افزایش کیفیت تولید، رضایت مشتریان و در نهایت اثربخشی خوب آموزش است.

سلطانی در پاسخ به این سؤال که شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای تحقق الزامات تعریف شده در جایزه چه اقداماتی را انجام داده است، این چنین پاسخ داد: بطور کلی این شرکت اقدامات خوبی برای آشنایی با مبانی و اصول جایزه ملی آموزش و توسعه، انجام داده است که برگزاری دوره آموزش برای کارکنان آموزش و سایر کارکنان مرتبط در خصوص کلیات و معیارهای جایزه؛ تربیت تعدادی ارزیاب در این راستا؛ برگزاری جلسات متعدد و برون سازمانی برای آماده کردن الزامات شرکت در جایزه؛ تشکیل تیمهای چندگانه برای تهیه اظهارنامه؛ مشخص کردن یک نفر هماهنگ کننده اصلی تدوین اظهارنامه؛ تشکیل جلسات متعدد در سطح مدیریت برای تدوین اظهارنامه؛ تهیه بروشور خلاصه از مدل و ارسال برای مدیران و مسئولان شرکت و همچنین خودارزیابی و بازنگری برخی از فرآیندهای آموزش فولادمبارکه از مهمترین اقدامات انجام شده در این بخش می باشد.برنامه های راهبردی شرکت فولادمبارکه برای حرکت در مسیر تعالی و آموزش و توسعه و دریافت جایزه ی این حوزه یکی دیگر از سؤالاتی بود که مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه در پاسخ به آن گفت: شرکت فولاد مبارکه طی سالیان گذشته استانداردهای مختلف و موردنیاز را پیاده سازی و همه ساله در این زمینه مورد ارزیابی قرار داده است و به لحاظ حضور در فرآیند جایزه سرآمدی دارای بستر و زیرساخت مناسبی برای این کار می باشد و به تبع آن از پتانسیل ها و بسترهای مناسبی از جمله وجود نگرش حمایتی از توسعه منابع انسانی، وجود کمیته ها و نظام جامع تحول شرکت و وجود ارزیابان و ممیزان مناسب، وجود تیمهای متخصص برای نوشتن اظهارنامه، وجود رویکرد تدوین برنامه های عملیاتی بهبود، وجود نظام فرآیندی، وجود نظام جامع برنامه ریزی استراتژیک و نظام مدیریت دانش از مهمترین این برنامه ها است.