سید غلامرضا کاظمی دینان،‏ رئیس انجمن روابط‏عمومی ایران،‏ در سخنرانی خود طی سومین جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، به نقش فعال روابط‏عمومی‏ها در برندسازی سازمان اشاره کرد و گفت: روابط‏عمومی یک سازمان باید بتواند منافع سازمان و مصرف‏کنندگان را تامین کند و به مسئولیت‏های اجتماعی سازمان نیز توجه ویژه داشته باشد. کاظمی دینان افزود: برندسازی سازمان یا محصولات می‏تواند با کمک روابط عمومی با سرعت بیشتری انجام شود زیرا روابط عمومی می‏تواند با اطلاع‏رسانی درست به درون و برون از سازمان فهم مشترکی را برای هر دو طرف فراهم آورد. وی ادامه داد: توجه به انتقادات مصرف‏کنندگان سبب اعتماد بیشتر مشتریان خواهد شد و همراه با محبوبیت بیشتر برند،‏ سودآوری بالاتری را نیز همراه خواهد آورد. مشاور رئیس کل بانک مرکزی گفت: توجه به مسئولیت‏های اجتماعی در یک شرکت محبوبیت بیشتری را برای شرکت،‏ سازمان و برند همراه خواهد آورد.