احداث مجتمع فولاد مبارکه نقش بزرگی را در ارتقای تکنولوژی و دانش فنی ساخت واحدهای فولادی در کشور داشته است. قبل از آن تکنولوژی تولید فولاد در کشور و همچنین احداث واحدهای فولاد سازی منحصر به تکنولوژی عقب مانده شوروی سابق بود. مهندسان جوان ایرانی با شرکت در فعالیت‌های طراحی، ساخت و بهره‌برداری از واحدهای فولاد مبارکه با تکنولوژی‌های نوین تولید در فولاد آشنا شده و با به‌کار گیری آنهادر داخل کشور سطح تکنولوژی فولاد را ارتقا داده اند. به نحوی که محصول صادراتی فولاد مبارکه در تاسیسات صنعتی پیشرفته کشورهای غربی نیز به کار می رود.