دکتر زرگرپور استاندار اصفهان در مراسم راه اندازی پروژه های توسعه شرکت فولاد مبارکه، توجه به مسئولیتهای اجتماعی این شرکت را ارزنده خواند و گفت: من به عنوان استاندار اصفهان شهادت می دهم که شرکت فولاد مبارکه بیشترین مشارکت را در پروژه های اجتماعی استان اصفهان از جمله پروژه بسیار اساسی مصلی و پروژه بزرگ ورزشگاه نقش جهان و همچنین مشارکت در تجهیز ۴۰۰ نمازخانه در سطح دبیرستانها و دبستانهای نقاط دور افتاده استان داشته که این امر بسیار ارزشمند است. همین اقدامات و مشارکتهای اجتماعی فولادمبارکه، همبستگی و ارتباط خوب و مؤثری را بین مردم، مسئولین استان و فولاد مبارکه ایجاد نموده ، به طوری که وقتی مشکلی برای این بنگاه اقتصادی پیش می آید همه مقامات استانی و کشوری دست در دست هم به حل آن می پردازند که این حداقل نتیجه ای است که در برابر انجام مشارکتهای اجتماعی فولادمبارکه می توان به آن دست یافت و باید قدردان این مشارکت اجتماعی بود.

استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: اقتصاد، اشتغال، تولید، ظرفیت های جدید، خلاقیت و قطع وابستگی مواردی است که با افتتاح پروژه های توسعه در فولادمبارکه مطرح می شود. در مقابل همه این نکات مثبت، وقتی درباره صنعت صحبت می کنیم، تبعات مضر زیست محیطی نیز به ذهن ما می رسد، ولی ظرف سه سال گذشته هر بار در فولادمبارکه، برای مشارکت در افتتاح پروژه ها حضور پیداکردم، مشاهده نمودم، حتماً بخشی از پروژه های بهره برداری شده در حفظ محیط زیست بوده است. در واقع در تمام پروژه هایی که تاکنون فولادمبارکه اجرا نموده، توجه به مسائل زیست محیطی مد نظر قرارگرفته است، بطوری که می توان گفت، رویکرد فولاد مبارکه، رویکرد هماهنگی با محیط زیست یعنی کاهش اثرات مضر زیست محیطی و حرکت به سمت صنعت پاک و صنعت سبز است و این یکی از مؤلفه های بسیار مهم در استان اصفهان محسوب می شود.

استاندار اصفهان ، مشارکت فولاد مبارکه در جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرستانهای اطراف و استفاده از پساب آنها به منظور صرفه جویی مصرف آب را یکی از اقدامات با ارزش این شرکت خواند و گفت: افتتاح پروژه احداث آب دمین از نمونه پروژه هایی که در قالب صرفه جویی آب در این شرکت به مورد اجرا درآمده و این را به فال نیک می گیرم که شرکت فولاد مبارکه در ابعاد مختلف و بین المللی زبانزد و شاخص است و در بحث محیط زیستی به سمت صنعت سبز پیش می رود و همیشه در کنار اجرای پروژه های اقتصادی خود، یک پروژه زیست محیطی را نیز اجرا نموده است. دکتر زرگرپور یادآور شد : تمام مردم استان اصفهان و کشور باید بدانند که در کشورشان چنین صنعتی وجود دارد که در توجه به مسائل زیست محیطی اقدامات مؤثری انجام داده است و سازگار با محیطزیست حرکت می کند، این در حالی است که شرکتهایی نیز وجود دارند که به مباحث زیست محیطی توجهی ندارند.