در ماه‌های اخیر اخبار مربوط به تنبیه بدنی دانش‌آموزان در برخی مدارس به قدری رسانه‌ای شد که معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش ضمن مردود دانستن تنبیه دانش‌آموزان از نظر موازین فقهی و حقوقی با اشاره به جو تبلیغاتی ایجاد شده در روزهای اخیر، گفت که این گونه دامن زدن رسانه‌ای به مساله، شائبه سیاسی بودن کار را در ذهن تداعی می‌کند.این در حالی است که روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس، طرح استیضاح فانی وزیر آموزش و پرورش با ۴۵ امضا اعلام وصول شد. خبر استعفای فانی نیزدر همین روز در رسانه های خبری منتشر شد، اما کمی بعد تکذیب شد.