«...توفیق رفیق راه شد و بعد از مدتها توانستم از مجتمع فولاد مبارکه دیدن کنم و به مناسبت ماه محرم سخنرانی داشته باشم. این بازدید از چند نظر برای من قابل توجه بود: مجتمع به قدری عظیم است که انسان را امیدوار به آینده صنعتی کشور می‌کند مخصوصا از نظر لیاقت و کاردانی مهندسان ایرانی و مدیریت قوی این مجتمع که در راه خود کفایی گام برمی‌دارد. همچنین از نظر نظم و صمیمیت و نظافت وسایر امور که در این محیط دیدم. خداوند به همه‌ی برادران توفیق مرحمت بدارد...»