سعید موحدی معاون اقتصاد گروه بهمن مهمترین اولویت خودروسازان داخلی این است که هر چه سریع‌تر زمینه همکاری با خودروسازان بزرگ دنیا در کشور فراهم شود. مهم‌ترین عنصر برای رشد و توسعه صنعت خودرو در کشور جدای از موضوع فراهم شدن زیرساخت‌ها، مساله تعاملات بین‌المللی است. نمی‌توانیم از خودروسازان ایرانی انتظار رشد و توسعه و نوآوری داشته باشیم در حالی که زمینه همکاری این بخش با خودروسازان بزرگ بین‌المللی فراهم نیست و عنصر یادگیری و تعامل در این همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند فعال شود. موقعیت جغرافیایی ایران، پایین بودن هزینه انرژی و دستمزد نیروی انسانی از مهمترین مزیت‌ها ما برای انجام همکاری‌های مشترک است وسرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی موجب بهم آمیختن تولید و دانش و تجربه می‌شود و زمینه رشد خودروسازان ایرانی را فراهم می‌کند. ایران می‌تواند با همکاری خودروسازان بزرگ جهان به یک پایگاه صادراتی خودرو تبدیل شود. البته وزارت صنعت در تلاش برای تحقق این موضوع است، اما هنوز زیرساخت‌های لازم برای تحقق این موضوع فراهم نشده است و این موضوع فرابخشی و فرا وزارتخانه‌ای است. از سویی کمبود تخصیص تسهیلات به خودروسازان دومین چالش بزرگ این صنعت است و نظام بانکی کشور متناسب با رشد صنایع در ایران رشد نیافته است و به همین دلیل بانک‌ها در تخصیص تسهیلات به خودروسازان قدرت مانور ندارند. تسهیل سازی فضای کسب و کار نیز سومین چالش خودروسازان بوده و باید به دنبال مقررات‌زدایی و تسهیل امور باشیم تا خودروسازان بتوانند 90 درصد زمانشان را صرف تولید، توسعه و بهره‌وری کنند.