با توجه به نوع فعالیت صنعت خودرو، طبعا ایران خودرو یکی از مشتریان بزرگ شرکت فولاد مبارکه است و اصلا کار ما این طور می‌طلبد که با این شرکت مراوده داشته باشیم. نه ما بلکه همه خودروسازان کشور مشتاق این هستند که حتی یک قطعه نیز از خارج وارد نشود و تمام و کمال از قطعات تولید داخل استفاده کنیم. ایران خودرو تمایلی ندارد از خارج قطعه وارد کند و با این حساب هرچه تولید داخل از جمله تولید ورق‌های فولادی که برای بدنه خودرو مورد استفاده قرار می‌دهیم، بالا برود، ارز کمتری از مملکت خارج خواهد شد. هر ورقی را که شرکت فولاد مبارکه به ما بدهد، حمایت از تولید داخل است و ما دستشان را هم می‌بوسیم. البته بنده معتقدم تا جایی که امکان دارد باید در راستای ارتقای کیفیت تلاش کنیم، هرچند هم اکنون در مجموع کیفیت ورق‌هایی که شرکت فولاد مبارکه به ایران‌خودرو می‌دهد، راضی هستیم. ایران‌خودرو و شرکت فولاد مبارکه رابطه خوب و تنگاتنگی با هم دارند. این رابطه خوب، نه تنها در بخش فنی، بلکه در بخش مدیریتی نیز وجود دارد و بدون شک هرچه ارتباط دو طرف قوی تر باشد، این موضوع می‌تواند در توسعه صنعت خودرو کشور نقش قابل توجهی را ایفا کند. طبق سند توسعه خودرو، ما باید در سال 1404 به تولید سه میلیون دستگاه و صادرات یک میلیونی برسیم و این هدف قطعا نیازمند افزایش تولید داخل و کاهش وابستگی به خارج است. با این شرایط، هرچه بتوانیم نیازمان را از داخل کشور تامین کنیم، نتیجه بهتری خواهیم گرفت و رسیدن به اهداف صنعت خودرو در سال 1404 نیز محتمل تر خواهد بود. به همین دلیل است که می‌گویم شرکتی مانند فولاد مبارکه می‌تواند در توسعه خودروسازی کشور نقش داشته باشد.البته فقط بحث تیراژ نیست، چه آنکه سند توسعه خودرو، الزامات کیفی هم دارد و یکی از آنها بالا بردن ایمنی خودروهای تولیدی در تست‌های تصادف است. اتفاقا اینجا نیز فولاد مبارکه نقش مهمی‌را بر عهده دارد، زیرا هرچه کیفیت ورق‌هایی که برای ساخت بدنه خودرو در اختیار ما می‌گذارد، بالاتر باشد، قطعا سطح کیفی خودروهای تولیدی نیز افزایش خواهد یافت، به خصوص در بخش مهمی‌مانند تست تصادف. به هر حال این تست رابطه مستقیمی‌با بدنه خودرو دارد و از همین رو، شرکتی مانند فولاد مبارکه نقش مهمی‌را در این زمینه بر عهده دارد. تا جایی که شنیده ام، فولاد مبارکه صادرات خوبی هم دارد و این موضوع نیز نکته مثبتی در مورد این شرکت به حساب می‌آید. باز هم تاکید می‌کنم که هرچه تولید داخل افزایش پیدا کند، کشور توسعه بیشتری خواهد داشت. اصلا فرض کنید شرکتی به نام فولاد مبارکه در ایران وجود نداشت؛ می‌دانید چه می‌شد؟ آن وقت ما به عنوان خودروساز مجبور بودیم ورق‌های فولادی موردنیازمان را از راه واردات تامین کنیم و این معنایی جز وابستگی به خارج و خروج ارز از کشور ندارد.