مجموعه بزرگ صنعتی فولادمبارکه از سال 70 در عرصه فولاد خوش درخشید و تا کنون در زنجیره فولاد نقش پیشتازی داشته تا جایی که اکنون در پروژه 5 میلیون تنی کنسانتره سنگان و پروژه 5 میلیون تنی گندله سنگان برای واحدهای سپیددشت و ورق خودروی چهارمحال و بختیاری سرمایه‌گذاری کلانی داشته و این تلاش‌ها مایه افتخار هر ایرانی است. فولادمبارکه در جایگاه بزرگترین تولیدکننده فولاد و گندله در صنعت فولاد پیشران است. مخصوصا با پروژه‌هایی که در دست دارد و مالکیتی که بر فولاد هرمزگان دارد توانسته نقش محوری در راستای ارتقای صنعت فولاد داشته باشد. این مجتمع صنعتی از منظر توسعه نقش اساسی دارد؛ چرا که از تولیدات کالاهای این مجتمع باقی صنایع کشور هم تغذیه می‌شوند و منابعی برای تامین مواد اولیه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شود.
این در حالی است که در حوزه اشتغال هم نقش پر رنگی ایفا کرده و در تار و پود مجموعه‌های خود از دانش و مهارت جوانان کشور استفاده کرده است. از این رو حمایت از فولادمبارکه اهمیت می‌یابد. کم نیست تعداد واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگی که از شاخه‌های این مجموعه صنعتی جان گرفته‌اند و در حوزه تولید خودرو و حتی حوزه ساختمان‌سازی این مساله به وضوح پیداست.
اما نکته مهم دیگر در حوزه فناوری و موارد فنی است که می‌توان گفت فولادمبارکه به نوعی متولی اشتغال بوده و تا کنون بسیاری از نیروهای متخصص را برای هدایت حوزه فولاد کشور پرورش داده است. ضمن اینکه در سال‌های اخیر، در حوزه صادرات نقش اساسی ایفا کرده و گسترش صادرات خود به خودی اتفاق مهمی‌به‌شمار می‌رود. فولاد مبارکه در حال حاضر با اقدام‌های جدید در حال ورود به دو حوزه جدید است که یکی سرمایه‌گذاری‌های جدید در سنگان است و این پروژه به طور فعال تامین 5 میلیون تن کنسانتره و گندله را در دستور کار دارد و دیگری طرح توسعه فولاد هرمزگان است.
طرح‌های توسعه‌ای فولادمبارکه می‌تواندارتقای حوزه فولاد را محقق کند. اخیرا هم با توجه به اینکه در برنامه‌‌های خود گسترش اکتشافات را در دستور کار قرار داده امیدواریم بتواند نقش پیشرانی‌ خود را در حوزه صنعت فولاد و اقتصاد ملی پر رنگ‌تر از گذشته کند.